Chia sẻ 60 Do follow Social Bookmarking giúp tăng backlink

social bookmarking website

Theo thuật toán của Google thì backlink Do Follow là backlink rất quan trọng đối với website. Những website mới thì việc có nhiều backlink ngay là rất khó vì thế khai thác các backlink free từ mạng xã hội là rất cần thiết. ACRO chia sẻ với các Social Bookmarking cho phép tạo Do Follow Backlink đến Website.

24 Nofollow Social Bookmarking Websites:

§ www.slashdot.org - Google PageRank: 9 - Alexa: 1,286

§ www.digg.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 106 ;

§ www.delicious.org - Google PageRank: 8 - Alexa: 382 ;

§ www.mister-wong.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 3,377 ;

§ www.diigo.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 2,116 ;

§ www.blinklist.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 4,109 ;

§ www.bibsonomy.org - Google PageRank: 7 - Alexa: 5,714 ;

§ www.2collab.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 32,238

§ www.jumptags.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 1,671 ;

§ www.faves.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 4,416 ;

§ www.simpy.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 9,763 ;

§ www.netvouz.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 22,557 ;

§ www.url.org - Google PageRank: 5 - Alexa: 5,907 ;

§ www.dropjack.com - Google PageRank: 5 - Alexa: 8,061 ;

§ www.clipclip.org - Google PageRank: 5 - Alexa: 16,192 ;

§ www.bookmarks.com - Google PageRank: 5 - Alexa: 38,856 ;

§ www.linkarena.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 8,385 ;

§ www.getboo.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 22,014 ;

§ www.dnhour.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 44,096 ;

§ www.groxx.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 116,017 ;

§ www.humsurfer.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 1,650;

§ www.newscola.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 16,355;

§ www.pr4links.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 32,119 ;

§ www.wirefan.com - Google PageRank: 0 - Alexa: 8,035 ;

36 Do follow Social Bookmarking Websites:

§ www.slashdot.org - Google PageRank: 9 - Alexa: 1,286 - "do follow" trong các bài viết;

§ www.reddit.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 360 ;

§ www.mixx.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 631 ;

§ www.folkd.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 1,441 ;

§ www.propeller.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 1,792 ;

§ www.metafilter.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 2,068 ;

§ www.wikio.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 2,709 ;

§ www.current.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 3,470 ;

§ www.connotea.org - Google PageRank: 7 - Alexa: 5,364;

§ www.tipd.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 15,423 ;

§ www.dzone.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 2,625 ;

§ www.clipmarks.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 3,162 ;

§ www.sphinn.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 6,553 ;

§ www.buddymarks.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 8,257 ;

§ www.kirtsy.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 10,991 ;

§ www.kwoff.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 16,033 ;

§ www.buzzflash.net - Google PageRank: 6 - Alexa: 17,073 ;

§ www.spotback.com - Google PageRank: 5 - Alexa: 7,554 ;

§ www.linkatopia.com - Google PageRank: 5 - Alexa: 48,299 ;

§ www.ngopost.org - Google PageRank: 5 - Alexa: 63,813 ;

§ www.smallbusinessbrief.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 10,866 ;

§ www.quadriot.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 12,915 ;

§ www.rambhai.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 12,940 ;

§ www.postonfire.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 14,121;

§ www.blurpalicious.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 14,591 ;

§ www.blogmarks.net - Google PageRank: 4 - Alexa: 23,267 ;

§ www.memfrag.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 29,776 ;

§ www.momshare.net - Google PageRank: 4 - Alexa: 229,500 ;

§ www.socialogs.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 10,638 ;

§ www.totalpad.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 21,057 ;

§ www.plugim.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 27,967 ;

§ www.sweepsgoat.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 30,058 ;

§ www.sturvs.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 70,881 ;

§ www.overflowlegal.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 131,219 ;

§ www.binarylaw.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 146,989 ;

§ www.top-travel-articles.info - Google PageRank: 3 - Alexa: 607,198 ;

Nguồn tin    sưu tầm
Các tin khác

Kiến thức - SEO
Liên hệ
Họ và tên
 
Điện thoại
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật

Khu liên hợp thể thao Thành Đô

Trường đại học Thành Đô - Kim Chung - Hoài Đức Hà Nội

Tel : 04.3366 5963 - Fax : 04.3366 5966

 

357A/23A Nguyễn Trọng Tuyển - P.1- Q.Tân Bình
Tel: 08.6270 7527 - Fax: 08.3844 7747